Wyszukaj

Projekt Unijny

 

CEL PROJEKTU

Przygotowanie firmy HYDRAMET do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

Planowane efekty – zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych

Wartość projektu – 365 830,62 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 308 000,00 PLN