Wyszukaj

Projekty Unijne

1. Wzrost wykorzystania Energii Odnawialnej przez firmę Hydramet Sp.zo.o.   RPW.04.01.00-28-0210/17

2. Rozwój poprzez wzornictwo - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

3. Przygotowanie firmy HYDRAMET do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

4. Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Hydramet - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II